Kategoria A1,A2,B1,B: Test 45

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i gjendjes së gomave të mjetit