Kategoria A1,A2,B1,B: Test 46

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transportojmë