Kategoria A1,A2,B1,B: Test 47

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen makinat bujqësore pa rimorkio me peshë deri në 3500 kg