Kategoria A1,A2,B1,B: Test 48

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli në figurë tregon llambën spiune të aktivizimit të fshirëses së xhamave të pasmë