Kategoria A1,A2,B1,B: Test 49

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë e lejon ndalimin e mjetit vetëm për shkaqe të detyrueshme të qarkullimit