Kategoria A1,A2,B1,B: Test 5

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë sinjalizon një bllokim të rrugës për shkak të punimeve në vazhdim