Kategoria A1,A2,B1,B: Test 50

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur në semafor ndizet drita jeshile mund të vazhdojmë lëvizjen drejt