Kategoria A1,A2,B1,B: Test 52

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B ka të drejtën e përparësisë ndaj mjetit D