Kategoria A1,A2,B1,B: Test 53

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Shigjetat e kthimit si në figurë përdoren në korsitë e kanalizimit para kryqëzimeve për të mundësuar zgjedhjen e korsisë sipas drejtimit të dëshiruar