Kategoria A1,A2,B1,B: Test 54

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kompania Siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor bënë pagimin e dëmeve të shkaktuara nga mjeti, vetëm nëse drejtohet nga pronari