Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B: Test 55

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me kthesa të ngushta