Kategoria A1,A2,B1,B: Test 55

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në pjesë rruge, anash të cilave ka ndërtesa