Kategoria A1,A2,B1,B: Test 56

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon parakalimin e automjeteve vetëm nëse kapërcehet vija gjatësore e pandërprerë