Kategoria A1,A2,B1,B: Test 57

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një vend për stërvitjen e kuajve