Kategoria A1,A2,B1,B: Test 58

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjendën në zonat që ndajnë karrexhatën nga një "xhep" pushimi në rrugë si në figurë