Kategoria A1,A2,B1,B: Test 61

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë