Kategoria A1,A2,B1,B: Test 62

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: P, B, N, D