Kategoria A1,A2,B1,B: Test 64

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë mund të plotësohet nga një sinjal me një ose dy drita të kuqe vezulluese