Kategoria A1,A2,B1,B: Test 65

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon një kalim të lejuar nga krahu i majtë dhe i djathtë i një pengese