Kategoria A1,A2,B1,B: Test 66

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti O kalon para mjetit H, por vetëm pasi të kalojë mjeti L