Kategoria A1,A2,B1,B: Test 67

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur dëmtohet sistemi i frenimit dhe funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm, është e këshillueshme në qoftë se është e mundur, të zhvendoset ngarkesa në pjesën e pasme të mjetit