Kategoria A1,A2,B1,B: Test 68

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në një rrugë me dy sense për qarkullimin, me sinjalistikë si në figurë, mund të bëhet ndërrimi i sensit të lëvizjes, po pa e kapërcyer vijën ndarëse të ndërprerë