Kategoria A1,A2,B1,B: Test 70

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë vendoset para postbllokut "NDAL ? POLICIA"