Kategoria A1,A2,B1,B: Test 71

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli i paraqitur në figurë vendoset në një llambë spiune që kontrollon nivelin e vajit në motor