Kategoria A1,A2,B1,B: Test 72

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon një mjet me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë të parakalojë një motomjet