Kategoria A1,A2,B1,B: Test 73

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron se shkëmbimi i mjeteve në atë vend është i vështirë