Kategoria A1,A2,B1,B: Test 74

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ciklomotorët janë mjete rrugore me motor, me cilindratë deri në 50 cm3, me 2 ose tri rrota, me një ndenjëse