Kategoria A1,A2,B1,B: Test 75

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që të mos dalë anash karrocerisë më shumë se 30% të gjatësisë së mjetit