Kategoria A1,A2,B1,B: Test 76

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon rregullimin e shpejtësisë në varësi të rrezes së kthesës dhe shikueshmërisë së saj