Kategoria A1,A2,B1,B: Test 77

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është i vlefshëm vetëm për automjetet me rimorkio për transport mallrash