Kategoria A1,A2,B1,B: Test 79

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një "KALIM NË NIVEL"