Kategoria A1,A2,B1,B: Test 8

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Distanca e sigurisë është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja