Kategoria A1,A2,B1,B: Test 80

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen