Kategoria A1,A2,B1,B: Test 81

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalet në figurë përdoren për të treguar afrimin në një kryqëzim në formë "T-je"