Kategoria A1,A2,B1,B: Test 82

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon mjetet që kalojnë ngarkesën e plotë të 7 tonëve të shkojnë në Fier