Kategoria A1,A2,B1,B: Test 83

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R kalon i pari