Kategoria A1,A2,B1,B: Test 84

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që tërhiqen nga kafshët