Kategoria A1,A2,B1,B: Test 86

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, defekti mund të jetë shkaktuar sepse është djegur rezistenca ngrohëse e xhamit të pasëm.