Kategoria A1,A2,B1,B: Test 87

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në autostrada ndalohet të bëhen aktivitete reklamimi dhe shitje produktesh, pa leje të posaçme