Kategoria A1,A2,B1,B: Test 88

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është: S, B, D, L