Kategoria A1,A2,B1,B: Test 90

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t?i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël