Kategoria A1,A2,B1,B: Test 94

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë mund të bashkërendohet me sinjalin shtesë "Treni"