Kategoria A1,A2,B1,B: Test 95

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në afërsi dhe në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, edhe pse nuk pengojmë dukshmërinë e tyre