Kategoria A1,A2,B1,B: Test 96

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin