Kategoria A1,A2,B1,B: Test 97

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli i paraqitur në figurë, kur llamba spiune është e ndezur, ju kujton që freni i dorës duhet të çaktivizohet para nisjes se mjetit