Kategoria A1,A2,B1,B: Test 99

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë lejon përdorimin e borive kur mjeti përpara po vonohet në semafor me dritën jeshile