Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C: Test 32

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi, vendoset vetëm në autobusët e shërbimit interurban