Na ndiqni në Instagram!

Kategoria C1,C: Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Autokarrot për transport malli janë të pajisura edhe me tahograf