Kat. A,B
Testi 14
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Gjatë ngasjes keni hasur në situatën si në foto. Ç keni parasysh?

Gjatë ngasjes keni hasur në situatën si në foto. Ç keni parasysh?