Kat. A,B
Testi 17
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?

Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?