Kat. A,B
Testi 38
Pyetja
1 nga 30
4 pikë

Në semafor është e ndezur shigjeta e gjelbër. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?

Në semafor është e ndezur shigjeta e gjelbër. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?